Kuzeyde Bir Bildungsroman: Yazar Olma Meselesine Bir Bakış

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
KUZEYDE BİR BİLDUNGSROMEN: YAZAR OLMA MESELESİNE BİR BAKIŞ SABİTFİKİR DERGİSİ, TEMMUZ 2017, 77. SAYI 

KATEGORİ/CATEGORYİLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION

İŞVEREN/CLIENT
SABİT FİKİR DERGİSİ
SABIT FIKIR MAGAZINE

YIL/YEAR
2017