Gençliğin Yumru Yumru Yolları

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
GENÇLİĞİN YUMRU YUMRU YOLLARI SABİT FİKİR DERGİSİ, TEMMUZ 2015, 53. SAYI

KATEGORİ/CATEGORYİLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION

İŞVEREN/CLIENT
SABİT FİKİR DERGİSİ
SABIT FIKIR MAGAZINE

YIL/YEAR
2015