Kıpkırmızı Mütevazi Bir Karanfil

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
KIPKIRMIZI, MÜTEVAZİ BİR KARANFİL SABİTFİKİR DERGİSİ, OCAK 2017, 71. SAYI

KATEGORİ/CATEGORYİLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION

İŞVEREN/CLIENT
SABİT FİKİR DERGİSİ
SABIT FIKIR MAGAZINE

YIL/YEAR
2016