Metnin Mekansallastirilmasi

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
METNİN MEKANSALLAŞTIRILMASI
SPATIALIZATION OF TEXT

KATEGORİ/CATEGORYAFİŞ / POSTER

İŞVEREN/CLIENT
ISTANBUL SEHIR UNIVERSITESI

YIL/YEAR
2019