Karantina Günlerinde Kitaplarla Seyahat

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
KARANTİNA GÜNLERİNDE KİTAPLARLA SEYAHAT, SABİTFİKİR DERGİSİ, MAYIS 2020, 111. SAYI

KATEGORİ/CATEGORYİllüstrasyon / Illustration

İŞVEREN/CLIENT
SABİT FİKİR DERGİSİ
SABIT FIKIR MAGAZINE


YIL/YEAR
2020