Dünyada Bir Meksikalı Olarak İkamet Etmek!

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
DÜNYADA BİR MEKSİKALI OLARAK İKAMET ETMEK! SABİT FİKİR DERGİSİ, OCAK 2020 107. SAYI 

KATEGORİ/CATEGORYİLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION

İŞVEREN/CLIENT
SABİT FİKİR DERGİSİ
SABIT FIKIR MAGAZINE

YIL/YEAR
2020