-70 Yıl Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi -70 Year The Universal Declaration of Human Rights

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
70. YIL EVRENSEL  İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ
70 YEAR THE UNIVERSAL  DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

KATEGORİ/CATEGORYAFİŞ / POSTER

İŞVEREN/CLIENT
SELF INITIATED

YIL/YEAR
2018